I. NGUYÊN TẮC CHUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ WECARE VIỆT NAM

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, giới thiệu và/hoặc mua bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ hay khuyến mại hàng hóa được thực hiện trên Lily.

  • Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT Lily tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với qui định của pháp luật.
  • Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Lily phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật, hàng hóa không vi phạm sở hữu trí tuệ.
  • Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch TMĐT Lily phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Lily phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Lily.

II. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

Bước 1: Chọn sản phẩm hoặc dịch vụ

Sau khi đã xem thông tin về sản phẩm/dịch vụ, bạn chọn sản phẩm/dịch vụ muốn sử dụng

Sau đó bạn xác nhận thông tin của dịch vụ:

Lựa chọn số người và thời gian dự kiến và sau đó ấn hoàn tất

Bước 2: Sử dụng mã và thanh toán tại cửa hàng:

Xuất trình mã cho nhân viên khi sử dụng dịch vụ tại cửa hàng. Sau đó sử dụng dịch vụ và thanh toán tại cơ sở với mức giá ưu đãi dành cho thành viên của Lily.

III. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG MÃ ƯU ĐÃI

  • Mã ưu đãi hoàn toàn miễn phí và chỉ dành riêng cho khách hàng của Lily.
  • Khách hàng được quyền lấy tối đa 3 mã chưa sử dụng tại một thời điểm.
  • Nếu đã lấy 3 mã ưu đãi mà chưa sử dụng, khách hàng phải sử dụng ít nhất 1 trong mã đó hoặc hủy mã mới được lấy mã tiếp theo
  • Đối với trường hợp muốn hủy mã, bạn làm theo các hướng dẫn sau:

Vào mục mã ưu đãi đã lấy, chọn mã ưu đãi muốn hủy

Ấn hủy ưu đãi và xác nhận.

Khi kết thúc màn hình sẽ hiển thị như sau:

Sau khi sử dụng dịch vụ bạn sẽ được tích điểm đổi quà trên hệ thống LiLy.

IV. KHIẾU NẠI

Khách hàng có thể khiếu nại về dịch vụ thông qua các hình thức sau:
  • Liên hệ nhà cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ WECARE VIỆT NAM
  • Liên hệ Lily: Gửi email về hòm thư hotro@wecare.vn hoặc gọi hotline 02471.098.198