Hạt Mix Nuts 5 loại (Hạnh nhân + Macca + Óc chó + Hạt dẻ + Hạt điều)
Giảm
23%
WECARE

Hạt Mix Nuts 5 loại (Hạnh nhân + Macca + Óc chó + Hạt dẻ + Hạt điều)

đ185.000 đ239.000

Hạt Mix 5 Loại Và Trái Cây Nhập Khẩu (Macca, Hạt Điều, Hạt Hạnh Nhân, Mơ Vàng, Nam Việt Quất)
Giảm
20%
WECARE

Hạt Mix 5 Loại Và Trái Cây Nhập Khẩu (Macca, Hạt Điều, Hạt Hạnh Nhân, Mơ Vàng, Nam Việt Quất)

đ119.000 đ149.000

Hạt Bí Xanh (Đã Tách Vỏ) Nhập Khẩu - 100% nguyên chất và không ướp muối (500g)
Giảm
0%
WECARE

Hạt Bí Xanh (Đã Tách Vỏ) Nhập Khẩu - 100% nguyên chất và không ướp muối (500g)

đ99.000

Hạnh Nhân Rang Mộc Nhập Khẩu - Hàng loại 1 nguyên vị và không thêm phụ gia
Giảm
0%
WECARE

Hạnh Nhân Rang Mộc Nhập Khẩu - Hàng loại 1 nguyên vị và không thêm phụ gia

đ120.000